News

На ден 07.02 во објект Бели Мугри од страна на воспитниот тим, беше реализирана куклена претстава” Зимско капутче за малиот ежко”  која  ја проследија децата од 2-6 годишна возраст. Динамиката на случувањата во самата претстава и изобилството на ликови во истата, ги воодушеви  децата и несомнено го задржа нивното внимание. Репер за детскиот интерес, беа громогласните аплаузи и желбата да се пролонгира траењето на  претставата.