НАШИ ВРЕДНОСТИ

slika1 Учење и забава
Децата учат преку игра и учењето го доживуваат како забава
slika2 Здрави оброци
Стекнување на здрави животни навики и здрав начин на исхрана
slika3 Безбедност
Безбедна околина во која децата растат и се развиваат
slika4 Пријатна околина
Обезбедување на здрава работна средина и пријатна атмосфера
jasli

ПРОГРАМИ

ПРВА ЈАСЛИ (8 – 18 месеци)
ВТОРА МАЛА (3 – 4 години)
ВТОРА ЈАСЛИ (18 – 24 месеци)
СРЕДНА ГРУПА (4 - 5 години)
ПРВА МАЛА (2 – 3 години)
ГОЛЕМА ГРУПА (5 - 6 години)

МЕСТО НА СРЕЌНИ ДЕЦА

ЈУДГ ОЦ Кочо Рацин целокупната згрижувачка и воспитно-образовната дејност ја остварува во четири објекти:

МАТИЧЕН ОБЈЕКТ

АКТИВНОСТИ

Saska 1
Запознавање со Пирамидата на исхрана

Во текот на изминатите недели, на наш предлог, а со Ваша помош и соработка, децата се запознаа со опасноста од вирусите.

Vese 1
,,КРАЛСТВОТО ЗАПЧЕВСКИ”

Во едно малечко кралство живееше малиот крал Запчевски.

НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

sponsor2
sponsor2
sponsor2
sponsor2