НАШИ ВРЕДНОСТИ

slika1 Учење и забава
Децата учат преку игра и учењето го доживуваат како забава
slika2 Здрави оброци
Стекнување на здрави животни навики и здрав начин на исхрана
slika3 Безбедност
Безбедна околина во која децата растат и се развиваат
slika4 Пријатна околина
Обезбедување на здрава работна средина и пријатна атмосфера
jasli

ПРОГРАМИ

ПРВА ЈАСЛИ (8 – 18 месеци)
ВТОРА МАЛА (3 – 4 години)
ВТОРА ЈАСЛИ (18 – 24 месеци)
СРЕДНА ГРУПА (4 - 5 години)
ПРВА МАЛА (2 – 3 години)
ГОЛЕМА ГРУПА (5 - 6 години)

МЕСТО НА СРЕЌНИ ДЕЦА

ЈУДГ ОЦ Кочо Рацин целокупната згрижувачка и воспитно-образовната дејност ја остварува во четири објекти:

МАТИЧЕН ОБЈЕКТ

АКТИВНОСТИ

Ruska 3
(4 – 6г.) „Запознавање со метеoрологија” –  Разговор со набљудување

Годишното време во кое забележуваме најмногу временски промени е есента, па во таа насока би сакале да ги запознаеме дечињата со терминот метерологија, што означува, како се нарекуваат луѓето што се занимаваат со оваа професија и сл.

Viki-3
(4 – 6г.) Промени вo природата (цврста, гасовита, течна состојба) – Експериментални игри

Откако детето се запозна и ги прошири своите знаења за метеоролошките појави и промени во природата, потребно е  да се запознае со истите и преку практични примери – експерименти.

Sandra 2
(4 – 6г.) „Метеоролошки мерења  –  (инструменти) термограф и ветроказ”

Метеоролошките појави во природата ги дознаваме од луѓето чија професија е метеоролог, а местото каде што го прават мерењето се вика метеоролошка станица, од каде секојдневно не известуваат во врска со временските појави во текот на неколку дена.

НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

sponsor2
sponsor2
sponsor2
sponsor2